ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 มิ.ย. 65 ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
02 เม.ย. 65 ถึง 03 เม.ย. 65 รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4