กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววรินธร มีเทศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจินดารัตน์ แสงอุทัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2