ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี “3ส. สู่ความรับผิดชอบ”
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรินธร มีเทศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2565,13:25  อ่าน 181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี “4P ดี เรียบร้อย”
ชื่ออาจารย์ : นายจารุเดช วงศ์ษา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2565,13:24  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 3จ. มหัศจรรย์ (Wonderful of 3rd)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรรณิการ์ ประวัติศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2565,13:21  อ่าน 179 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี “เยาวชนศตวรรษใหม่ใฝ่ใจคุณธรรม”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัญฑิภา ศรีสงเคราะห์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2565,13:18  อ่าน 183 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกสร้างสรรค์คนดี “ดินสู่ดาว” Become to the star by STRAE model
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมณฑวรรณ ฤทธิจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2565,13:16  อ่าน 173 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี “โครงการขับขี่ปลอดภัย ด้วยวินัยจราจร” By 3s model
ชื่ออาจารย์ : ดร.วาสนา มะณีเรือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2565,13:09  อ่าน 179 ครั้ง
รายละเอียด..